Nasza firma powstała w 1994 roku. Obecnie dysponujemy dwoma liniami do lakierowania proszkowego - ręczną do lakierowania aluminium i stali o maksymalnej długości 7 metrów oraz automatyczną do lakierowania drobnych elementów. Używamy urządzeń aplikacyjnych firmy GEMA i farb proszkowych o najwyższej jakości, takich firm jak IGP, OXYPLAST, TIGER, JOTUN.

W 2005 roku uruchomiliśmy sterowaną komputerowo linię do obróbki chemicznej aluminium przed lakierowaniem. W chwili obecnej w fazie rozruchu znajduje się automatyczna linia do fosforanowania stali.

Lakiernia jest firma rodzinną, prowadzoną zgodnie z nowoczesnymi standardami produkcyjnymi i ekonomicznymi, przy zachowaniu podstawowych zasad polskiego rzemiosła:

- rzetelności
- odpowiedzialności
- uczciwości

Pracownicy zatrudnieni w naszej lakierni to wykształceni, doświadczeni i kompetentni fachowcy. Wszyscy dbamy o najwyższą jakość naszych usług wykonywanych na rzecz wspłpracujących z nami firm i klientów indywidualnych .

W oparciu o szkolenia i uczestnictwo w sympozjach naukowych, staramy się wdrażać nowe technologie i udoskonalać proces lakierowania proszkowego.

Nasze certyfikaty:

- od 2002 roku Certyfikat Jakości ISO 9001:2009 - 752/8/2011
- od 2008 roku Certyfikat IGP - HWF 3001- PL - 126