Certyfikat ISO PCBC

        Certyfikat IQNet

         Qualipol 2015

               HWF 2013

Uwaga: Do czytania lub wydrukowania pobranego dokumenu w formacie PDF potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader. Program ten można pobrać ze strony producenta pod adresem: www.adobe.com.